• +90 (505) 825 57 26
  • icanasconferences@gmail.com


Bildiri Özet ve Tam Metinlerinin Yayını

Konferans Bildiri Özetleri Kitabı

Kabul edilen bildiri özetleri ISBN numaralı Konferans Özet Bildiri kitabında yayınlanacaktır. Bildiri özet metni İngilizce olarak hazırlanmalıdır. 


Konferans Bildirileri Kitabı

Kabul edilen bildirilerin tam metinleri, bildirilerinizin tamamı Uluslararası ISBN-NUMBER numaralı Konferans Bildirileri Kitabı'nda yayınlanacaktır.

ICANAS’19 da bildiri sunan katılımcılardan çalışmalarını tam metin olarak yayınlatmak isteyen yazarar tam metinlerini 10 Temmuz 2019 tarihine kadar ICANAS’19 sistemine (Submit New Paper bağlantısını kullanarak) yüklemelidirler. 


Tam metinler peer review sürecinden sonra yayınlanabilecektir. Bu süreçte yazarlar ile e-mail yoluyla iletişime geçilecektir.


Tam Metin Gönderimleri

Bildiri sahipleri, çalışmalarını makale olarak yayınlamak isterlerse;

1-EAJSAİÇÜ SBE dergilerinde peer review sürecinden sonra yayınlama imkânına sahip olabileceklerdir. Yazarlar makalelerini uygun dergi formatında hazırlamalı ve daha sonra https://dergipark.org.tr/login veya https://dergipark.org.tr/aicusbed adresinde üye olduktan sonra sisteme yüklemelidirler. 

2-ACG PUBLICATIONS dergileri olan, Organic Communications,  Bioorganic & Medicinal Chemistry Reports ve Journal of Chemical Metrology’de peer review sürecinden sonra yayınlama imkânına sahip olabileceklerdir.  Yazar tarafından uygun derginin formatı seçilip makaleler hazırlandıktan sonra http://www.acgpubs.org/login/article adresinden önce üye olunarak makaleler sisteme yüklenmelidir. 

Kongre katılımı cover letter’da belirtilmek üzere ACG PUBLICATIONS dergilerinde % 50/70 indirim uygulanarak makale başı proses bedeli 100 USD + KDV olarak belirlenmiştir.

3- Çalışmalarını makale olarak The journal of Animal and Plant Science'da yayınlamak isteyenler  http://www.thejaps.org.pk/subcription/ adresinde verilen formata uygun olarak hazırladıktan sonra javeddrkhalid@yahoo.com mail adresine göndermeleri gerekmektedir.  Bu dergi için proses bedeli konferansımıza % 50 indirimli olarak 100 USD dır.


4- Çalışmalarını Cambridge Scholars Publishing'de NATURAL and APPLIED SCIENCES: Recent Advances and Trends isimli  kitapta bölüm olarak veya The International Journal of Scientific & Engineering Research (IJSER) bir makale olarak yayınlamak isteyen yazarlar tam metinlerini 10 Temmuz 2019 tarihine kadar ICANAS’19 sistemine (Submit New Paper bağlantısını kullanarak) yüklenmelidir. Peer review sürecinden geçen çalışmalar kitapta bölüm veya IJSER dergisinde makale olarak yayınlanacaktır. 

5- Peer review sürecinden geçemeyen çalışmalar kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde yazarlar tarafından istenirse kongre kitapçığında tam metin olarak basılmak için gönderilebilir. Yayın İmkanları 

 
Eastern Anatolian Journal of Science (EAJS)    International Journal of Scientific & Engineering Research Cambridge Scholars Publishing Organic 
Communications
Journal of Chemical Metrology Bioorganic & Medicinal Chemistry Reports The Journal of Animal and Plant Sciences   
 

The International Journal of Scientific & Engineering Research is a one-stop, open access source for a large number of high quality and peer reviewed journals in all the fields of science, engineering and technology. Journal Indexing

 Physical Sciences, 
NATURAL and APPLIED SCIENCES: Recent Advances and Trends
(Kitapta Bölüm)
Organic Communications isabstracted and Indexed in: Chemical Abstracts Service, EBSCOhost, DOAJ, ProQuest, Google Scholar, Index Copernicus, CrossRef, SCOPUS, ESCI Web of Science by Clarivate Analytics (formerly Thomson Reuters). Journal of Chemical Metrology is abstracted and Indexed in: Chemical Abstracts Service; ESCI Web of Science by Clarivate Analytics (formerly Thomson Reuters); Google Schoolar; ProQuest; EBSCOhost, Crossref; i-Journals; i-Focus. Bioorganic & Medicinal Chemistry Reports is abstracted and Indexed in: ProQuest, EbscoHost and Google Scholar

ISI Thomson Reuters SCI Expanded
Zoological Record